jnbt.net
当前位置:首页 >> 挚 >>

挚释义: 1.亲密,诚恳:~友。~切。~诚。~爱。真~。 2.攫取:狼~虎攫。 3.古同“贽”,贽见。 4.古同“鸷”,凶猛。

拼 音 zhì 部 首 手 笔 画 10 繁 体 挚 五 笔 RVYR 基本释义 详细释义 1.亲密,诚恳:~友。~切。~诚。~爱。真~。 2.攫取:狼~虎攫。 3.古同“贽”,贽见。 4.古同“鸷”,凶猛。 基本释义 详细释义 〈名〉〈动〉〈形〉 诚恳,恳切 。 通“鸷”。...

我随便复制一下,楼主看你采纳还是不采纳# 情在不知不觉中激发起来,而且越来越深。爱,不知道依附什么而存在,然而却到死都不会改变。就是一往情深,至死不变的意思吧。

真挚 诚挚 挚爱 挚友 挚诚 挚情 恳挚 深挚 执挚 纯挚 情挚 笃挚 挚热 挚醇 挚执 谌挚 殷挚 挚切 琴挚 周挚 偏挚 坦挚 剀挚 斫挚 勇挚 浓挚 六挚 肫挚 轩挚 挚刚 沈挚 搏挚 极挚 禀挚 拳挚 谆挚 还挚 切挚 刻挚 挚币 奠挚 毛挚 忳挚 渥挚 残挚 斲...

挚:拼音zhì。 常用组词: 情挚。诚挚。恳挚。挚爱。挚醇。挚热。挚情。执挚。委挚。轩挚。真挚。忳挚。纯挚。周挚。谌挚。刻挚。谆挚。斲挚。笃挚。沈挚。切挚。渥挚。琴挚。坦挚。拳挚。殷挚。

zhì :至 豸 芖 志 扻 忮 质 炙 致 貭 觗 伿 迣 帜 帙 治 zhì :至 豸 芖 志 扻 忮 质 炙 致 貭 觗 伿 迣 帜 帙 治

鹰击毛挚 [yīng jī máo zhì] [解释] 击:搏击;挚:凶猛。鸷鸟扑击其他动物时,羽毛都张着。比喻严酷凶悍。 [出自] 《史记·酷吏列传》:“而纵以鹰击毛挚为治。” 祝您生活愉快,望采纳。

意思“因为想一个人而寂寞,因为爱一个人而温柔,因为有一个梦而执着,因为等一个人而折磨” 就是把你轻轻放进心里;却又无法走进你的心里。 爱,永远没有永恒的定义,因为每个人的体会和感悟不同 蓦然回首 擦肩而过,爱情会因为距离而成为一种美...

意思是:始终给予你一个人。 1、予你:给你,“予”的意思是“给与”。 2、挚终:至终。

【成语】:风驰电掣 【读音】:fēng chí diàn chè 【释义】:驰:奔跑;掣:闪过。形容非常迅速,像风吹电闪一样。 【出处】:《六韬·龙韬·王翼》:“奋威四人,主择材力,论兵革,风驰电掣,不知所由。” 【例句】:令人兴奋的技术、甚至风驰电掣...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jnbt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com